CANLI DESTEK

Zekât

İslâm'ın beş temel şartından biri olan zekât artma, arıtma; övgü ve bereket anlamlarına gelmektedir. Mâlî ibâdetlerden olan zekâtı verenler de, alanlar da bu mânâların hepsine şahit olurlar. Allah Te‘âlâ'nın farz kıldığı zekâtı vermekle dinen zengin sayılan kimselerin malları temizlenir ve eksileceği yerde; bilâkis artar. Zekât verme konusunda hassasiyet gösteren kimseler, mallarındaki bereketi açık bir şekilde fark ederler. Onlar, Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadîs-i şerîflerde methedilmiş, cennetin ‘zekât kapısı'ndan özel olarak çağrılacak kimselerdir.

Zekat Nedir? Zekatın Hükmü

Dinen zengin sayılan kimselerin nakdî birikimler, ticaret mallar, ehil hayvanlar, hububat ve mahsul türünden birikimlerinin her birinden dinen ihtiyaç sahibi sayılan kimselere belli oranlarda ödeme yapmaları kendileri üzerine farz kılınmıştır.

Kaynak ve zemin olarak İslâmiyet yerine başka olgu ve unsurları esas alan modern hayat bilhassa günümüz Müslümanlarını haram-helâl hassasiyeti konusunda adeta bıçak sırtı bir yaşama sürüklemiştir. Haramlardan ve temiz olmayan kazançtan uzak

durabilmek son derece zordur. Zekâtın, bütün bu endişeleri bertaraf eden, kişinin malını, onun farkında olmadan sirayet etmiş olabilecek birtakım olumsuzluklardan arındıran son derece mühim bir yönü vardır. Zira Allah Te‘âlâ Tevbe Sûresi'nin 103. âyet-i kerimesinde zekâtın arıtma ve arındırma yönünü önemle vurgulamıştır. Zekâtın asıl temizleyiciliği ise, yalnızca Hakk'ın rızâsını gözeterek bu ibâdeti yerine getiren kimsenin günahlarının bağışlanmasına vesile olmasıdır.

Zekât Kimlere Verilmez?

Bir kimse anne, baba, dede, büyükanne gibi büyüklerine ve evlatları, torunları gibi neslinden gelen kimselere, muhtaç durumda bulunsalar bile zekât veremez; çünkü onlara bakmakla yükümlüdür.

Zekât Verirken İlim Talebelerini Gözetmenin Önemi

Kur'ân-ı Kerîm'de zekât verilecek zümreler arasında zikredilen ‘Allah yolunda bulunanlar' ifadesi, ilim talebelerini de kapsamaktadır. Bundan yola çıkan fakîhler, ilim talebelerini zekât yoluyla gözetme konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İlim talebesine verilecek zekât ile talebenin tahsiline katkıda bulunulacağı gibi, onun hayatının sonuna kadar yapacağı hizmetlere ve hatta yetiştirdiği talebeler ve telifleri yoluyla vefatından sonra da elde edeceği sevaplara ortak olunacaktır.

Hayır Kurumlarına Zekât Verilebilir mi?

İhtiyaç sahiplerinin hakkı olup da onlara ulaştırılması gereken zekâtın verilebileceği sınıflar Tevbe Sûresi'nin 60. âyet-i kerimesinde belirtilmiştir. Zekâtlarınızı ihtiyaç sahiplerine, kendilerine bağış yolları vasıtasıyla yapılan ödemeleri âyet-i kerîmede belirtilen sınıflara ulaştırma konusunda hassasiyet sahibi olan kurumlar aracılığıyla ulaştırabilirsiniz."Hızıreli Derneğinin Hiçbir Vakıf, Kuruluş Kişi ya da Kişiler ile Bağlantısı Yoktur. Gücünü Hayırseverlerden Alan Tamamen Bağımsız Bir Sosyal Yardımlaşma Derneğidir."

© Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz.
Çağrı Merkezi
444 4 917
MND Ajans